Lighting  
  LED Indoor__________    

Picture

Item

Description

Warranty

Stock

Detail

LED PANEL L03-08-15w  -Feature -Đặc điểm: Đèn LED cả biến (Sensor), 3 chế độ bật tắt tiết kiệm. - Application -Ứng dụng: House and Home/ Hotel/ Coffee House/ Hospital/ Kitchen/ School/ Restaurant/ Shop/ Corridor  24 months Ready 
LED PANEL L03-09-22w  Office, workshop, warehouse, supermarket, sports venues, conference center  24 months Ready 
LED PANEL L03-09-36w  Office, workshop, warehouse, supermarket, sports venues, conference center  24 months Ready 
LED PANEL L03-09-48w(300x1200x10 mm)  Office, workshop, warehouse, supermarket, sports venues, conference center  24 months Ready 
LED PANEL L03-09-48w600x600x10 mm  Office, workshop, warehouse, supermarket, sports venues, conference center  24 months Ready 
LED PANEL L03-09-72w  Office, workshop, warehouse, supermarket, sports venues, conference center  24 months Ready 
LED PANEL L03-10-22w  Office, workshop, warehouse, supermarket, sports venues, conference center  24 months Ready 
LED PANEL L03-10-36w  Office, workshop, warehouse, supermarket, sports venues, conference center  24 months Ready 
LED PANEL L03-10-48w  Office, workshop, warehouse, supermarket, sports venues, conference center  24 months Ready 
LED PANEL L03-10-72w  Office, workshop, warehouse, supermarket, sports venues, conference center  24 months Ready 
LED PANEL L04-01-3w  Office, workshop, warehouse, supermarket, sports venues, conference center  24 months Ready 
LED Track L05-01-25w  House and Home/ Hotel/ Coffee House/ Hospital/ School/ Restaurant/ Shop/ Corridor, Office.  24 months Ready 
LED Track L05-02-25w  House and Home/ Hotel/ Coffee House/ Hospital/ School/ Restaurant/ Shop/ Corridor, Office, Center trade.  24 months Ready 
LED Track L05-03-25w  House and Home/ Hotel/ Coffee House/ Hospital/ School/ Restaurant/ Shop/ Corridor, Office, Center trade.  24 months Ready 
LED Track L05-04-25w  House and Home/ Hotel/ Coffee House/ Hospital/ School/ Restaurant/ Shop/ Corridor, Office, Center trade.  24 months Ready 
LED TUYP L02-01-9w  Tuýp TL5 liền máng: Sử dụng vỏ tản nhiệt nhôm, mặt tản quang siêu sáng, bản mạch in trên đế nhôm tích hợp driver, ổn định, tuổi thọ cao.  24 months Ready 
LED TUYP L02-01-18w  Tuýp TL5 liền máng: Sử dụng vỏ tản nhiệt nhôm, mặt tản quang siêu sáng, bản mạch in trên đế nhôm tích hợp driver, ổn định, tuổi thọ cao.  24 months Ready 
LED TUYP L02-02-9w  Bóng LED tuype TL8: Sử dụng vỏ tản nhiệt nhôm, mặt tản quang siêu sáng, bản mạch in trên đế nhôm tích hợp driver, ổn định, tuổi thọ cao.  24 months Ready 
LED TUYP L02-02-18W  Bóng LED tuype TL8: Sử dụng vỏ tản nhiệt nhôm, mặt tản quang siêu sáng, bản mạch in trên đế nhôm tích hợp driver, ổn định, tuổi thọ cao.  24 months Ready 
       
Previous | 1 | 2 | 3 | Next
Page 3 of 3